Jakie są umiejętności zarządzania konfliktami i jak mogą Ci pomóc w pracy? Silne umiejętności zarządzania konfliktem są zaletą na większości stanowisk, ponieważ konfliktu praktycznie nie da się uniknąć. W naturze ludzkiej leży niezgoda, a nieporozumienia są zdrowe, gdy się do nich podejdzie prawidłowo.

Całkowite wyeliminowanie konfliktu spowodowałoby problemy: nie byłoby różnorodności opinii i nie byłoby sposobu, abyśmy wyłapali i skorygowali błędne plany i polityki.

Co to jest zarządzanie konfliktami?

Zarządzanie konfliktami, znane również jako rozwiązywanie konfliktów, obejmuje posiadanie miejsca pracy, które wyklucza konflikty, oraz zespołu zarządzającego, który z powodzeniem obsługuje i rozwiązuje problemy w miejscu pracy.

Jakie są umiejętności zarządzania konfliktami?

Celem profesjonalistów w miejscu pracy nie powinno być unikanie konfliktów, ale ich skuteczne rozwiązywanie. Pracownicy o silnych umiejętnościach rozwiązywania konfliktów są w stanie skutecznie radzić sobie z problemami w miejscu pracy.

Osoby, które traktują konflikt z szacunkiem i optymizmem, stwarzają szansę na rozwój i naukę w organizacji.

Komunikowanie się w jasny, empatyczny i cierpliwy sposób prowadzi do korzystnych wyników i utrzymuje silne relacje zawodowe.

Dlaczego pracodawcy cenią umiejętności zarządzania konfliktami?

Słaba komunikacja lub napięcie międzyludzkie może łatwo spowodować, że proste nieporozumienia przerodzą się w coś znacznie gorszego.

Konflikty, które mogą się jątrzyć i rosnąć, ostatecznie zmniejszą produktywność i pogorszą morale pracowników. Dlatego pracodawcy poszukują pracowników posiadających umiejętności zarządzania i rozpraszania konfliktów.

Rodzaje umiejętności zarządzania konfliktami

Komunikacja

Wielu niepotrzebnych konfliktów można uniknąć po prostu dzięki jasnej, dokładnej komunikacji pisemnej i ustnej; pojedynczy utracony e-mail może doprowadzić do niepowodzenia planów i wytykania winnych.

Założenia dotyczące tego, co inni ludzie już wiedzą, myślą lub co zamierzają, mogą wywołać urazę lub ją pogorszyć. Niektórzy ludzie kłócą się tylko dlatego, że chcą być wysłuchani.

Samo bycie dobrym słuchaczem może wystarczyć, aby wzbudzić zaufanie i wyleczyć zranione uczucia.

Przykłady dobrych umiejętności komunikacyjnych obejmują:

 • Szybkie rozwiązywanie problemów
 • Zrozumienie niechętnych uczestników
 • Formalizowanie umów
 • Aktywne słuchanie
 • Przywództwo
 • Pośrednictwo
 • Spotkanie ze stronami
 • Modelowanie rozsądnego dialogu
 • Negocjacje
 • Komunikacja niewerbalna
 • Otwarty dialog
 • Tłumienie zachowań prowokujących konflikty
 • Nauczanie pozytywnych zachowań
 • Komunikacja pisemna

Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia uczuć własnych i innych oraz radzenia sobie z nimi. Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej dobrze potrafią rozpoznawać i zaspokajać potrzeby innych, jednocześnie biorąc odpowiedzialność za własne potrzeby i uczucia.

Robią to na kilka sposobów:

 • Elastyczność
 • Analityczne podejście
 • Potwierdzanie uczuć
 • Kompromisy
 • Okazywanie ciekawości
 • Przebaczanie występków
 • Pomaganie innym
 • Identyfikowanie wyzwalaczy
 • Rozpoznawanie ulepszeń
 • Ustalanie podstawowych zasad
 • Okazywanie szacunku
 • Modyfikowanie zachowania
 • Motywacja
 • Optymizm
 • Świadomość siebie
 • Samoregulacja
Previous post Jak się nosi szalik?
Next post Czy żona to rodzina?