Każdy pracodawca ma obowiązek dbać o swoich pracowników. Dotyczy to przede wszystkim dbania o ich zdrowie i życie. W tym celu powstały przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy. W ramach ich obowiązywania, pracodawcy mają obowiązek realizacji szkoleń. Kogo dotyczy ten obowiązek?

Obowiązkowe szkolenia BHP

Mówiąc krótko: każdy pracodawca. Właściciele firm mają obowiązek przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Takie szkolenie powinno zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem nowego członka zespołu do pracy. W ramach takiego szkolenia jest on przygotowywany do bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków. 

Obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie kończy się w momencie ich zatrudnienia. Każdy właściciel firmy musi realizować także cykliczne szkolenia okresowe BHP Warszawa, których zadaniem jest pogłębianie wiedzy pracowników na temat zasad bezpieczeństwa. Odbywają się one w różnych okresach – w zależności od charakteru zajmowanego stanowiska. 

Jeśli przeraża Cię wizja organizacji ogromnej liczby szkoleń dla swoich pracowników to mamy dobrą wiadomość. Szkolenia z zakresu bhp to jedyne obowiązkowe szkolenia pracowników. Muszą jednak odbyć się one na koszt pracodawcy i powinny być realizowane w godzinach pracy. Jeśli odbywają się poza nimi, pracodawca ma obowiązek wypłacić należne wynagrodzenie.

Po co trzeba szkolić pracowników?

Jak można się domyślić szkolenia z zakresu bhp mają swój konkretny cel. 

Każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy powinien wiedzieć, jakie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy go obowiązują. Dotyczy to zasad dotyczących jego stanowiska pracy i całego zakładu. 

Wiedza ta pozwala unikać zagrożeń powodujących wypadki przy pracy czy zapadania na choroby zawodowe.

Dobre szkolenia BHP zapewnia pracownikom wiedzę na takie tematy jak:

  • czynniki powodujące zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników występujące na danym stanowisku pracy oraz w danym zakładzie pracy,
  • środki i działania zapobiegawcze, które minimalizują ryzyko wypadku,
  • przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które są niezbędne do pracy na danym stanowisku,
  • jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie przepisów bhp,
  • postępowania w razie awarii maszyny, pożaru lub ewakuacji,
  • udzielania pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi w miejscu pracy

Szkolenia o takim zakresie tematycznym organizowane są między innymi przez BHP Center z Rzeszowa.

Previous post Lego Architecture – unikalne podejście do projektowania z klocków!
Next post Jak walczyć z nerwobólami?