Bezpieczeństwo i higiena pracy są niezbędne w celu utrzymania bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników. Istotne jest to by mieli odpowiednie narzędzia, szkolenia, jak również środki ostrożności. Wypadki mogą się zdarzyć w pracy lub w drodze z/do niej, warto być na to przygotowanym, aby móc zareagować spokojniej i szybciej. Czy kursy BHP online są możliwe, czy trzeba je przeprowadzać na żywo? 

BHP – dlaczego tak ważne? 

Pracownik nie może przystąpić do pracy przed przystąpieniem do kursu BHP. Dlaczego to takie ważne? Musi on wiedzieć, jakie zagrożenia czekają go w miejscu pracy, jak wykonywać swoje zadania ergonomicznie, dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne. To oczywiste, że pracodawca powinien kłaść duży nacisk na to, aby w pracy było jak najmniejsze ryzyko wypadku. Jeśli jednak coś się wydarzy, pracownik musi wiedzieć, jak zareagować. 

Kto przeprowadza szkolenia? 

Szkolenia wstępne BHP dzielą się na ogólne i stanowiskowe. Pierwsze z wymienionych prowadzić może sam pracodawca, pracownik służby BHP lub inny pracownik zaznajomiony z tematem. Z kolei drugie z wymienionych – pracownik bezpośrednio związany z omawianym stanowiskiem lub pracodawca. Szkolenia okresowe przeprowadzane są zazwyczaj przez zewnętrzne firmy, które mają doświadczenie zawodowe oraz dydaktyczne. 

Kurs BHP przez Internet

Dotychczas kurs BHP przez Internet można było wykonać tylko w przypadku szkolenia okresowego. Przeprowadzali je specjaliści, nie zawsze musieli znajdować się w tym samym mieście, sieć była więc rozwiązaniem bardzo wygodnym. Dzisiaj, w czasach pandemii, dopuszczone jest kurs BHP online w całości, bez względu na to, czy jest to szkolenie wstępne czy okresowe. 

Oczywiście ma to zarówno zalety, jak i wady, ponieważ jest to oczywiście rozwiązanie dające więcej elastyczności, wygody dla pracownika, jednak na przykład mogą wystąpić problemy z połączeniem.

Nie wszyscy mogą też uczestniczyć w szkoleniu online. Osobiście muszą być one przeprowadzane w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych, na stanowiskach, w których występuje czynnik zagrożenia życia czy też studenci oraz uczniowie odbywający praktyki zawodowe czy studenckie. 

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP, jak już mówiliśmy, składa się z kilku etapów. Szkolenie wstępne to instruktaż ogólny (polega on na zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, zawiera też zazwyczaj kurs pierwszej pomocy czy ochrony przeciwpożarowej) i stanowiskowy (pracownik zapoznaje się z zagrożeniami, które dotyczą jego stanowiska pracy, dowiaduje się o ergonomii w tym konkretnym przypadku, poznaje ryzyko występujące podczas wykonywania zadań, zapoznaje się również ze sprzętem, by wiedzieć, jak prawidłowo go użytkować).

Z kolei szkolenia okresowe przeprowadzane są wśród pewnych grup pracowników, którzy muszą co jakiś czas powtarzać kurs BHP. Nie tylko przypominają sobie wówczas niezbędną wiedzę, lecz także aktualizują ją, co jest niezwykle istotne. 

Jeżeli chodzi o szkolenia BHP, e-learning jest możliwy w przypadku szkoleń okresowych. W czasach pandemii rozszerzono tę możliwość na cały kurs.

moon boots Previous post Śniegowce damskie – hit czy kit?
agrowłóknina Next post Do czego służą agrowłókniny?